P.P.H.U."INTO"   Adam Szymański   57-100 Strzelin ul.Kamienna 3     tel. 0602 46 54 01   tel.fax. 071 39 22 034,     into@into.pl