P.P.H.U. "INTO"   Adam Szymański   57-100 Strzelin   ul. Kamienna 3   tel.   691516270   into@into.pl
NIP. 914-000-85-78   Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie   Numer konta 69 9588 0004 0012 6003 2000 0010